Dolphin SuperNova & ScreenReader pro lektory

Školení je určeno počítačovým lektorům TyfloCenter a dalším odborným pracovníkům organizací, které poskytují služby zrakově postiženým klientům. Účastníci se podrobně seznámí s obsluhou a konfigurací zvětšovacích programů SuperNova a odečítače Dolphin ScreenReader v nejnovější verzi tak, aby byli schopni s těmito speciálními softwary vyučovat zrakově postižené klienty a poskytovat jim poradenství a základní technickou podporu.

Výuka probíhá na pracovištích účastníků s jejich technikou, aby se se softwarem seznámili v prostředí, kde jej budou využívat. Každý účastník obdrží přehledný souhrn klávesových zkratek, které budou během kurzu probírány.

Požadavky na účastníky

Základní znalost způsobu práce zrakově postižených uživatelů v systému Windows, v aplikacích Microsoft Word a Excel a na webu.

Počet účastníků

Aby mohl být kurz intenzivní a zaměřený na praktickou práci se softwarem a aby bylo možné individuálně se věnovat jednotlivým účastníkům dle jejich potřeb a jejich aktuálních znalostí problematiky, je kurz omezen maximálně na 4 účastníky.

Délka kurzu

5 hodin čistého času výuky.

Cena kurzu

Odborným pracovníkům TyfloCenter a obdobných organizací je kurz nabízen ve spolupráci s autorizovaným distributorem SuperNovy a Dolphin ScreenReaderu pro ČR, společností Spektra v. d. n..Spektra hradí dvě třetiny nákladů spojených s kurzem a zbývající spoluúčast TyfloCenter je následující:

 • 750 Kč do 2 účastníků.
 • 917 Kč pro 3 účastníky.
 • 1 083 Kč pro 4 účastníky.

Obsah kurzu

 • Základní informace o softwaru:
  Popis rozdílů mezi různými variantami zvětšovacích programů SuperNova a odečítačem ScreenReader; aktuální verze; podmínky bezplatných aktualizací a placených upgradů; SMA; Dolphin Pen; SAM a kompatibilita se syntetizéry a braillskými řádky; dodávané hlasy Vocalizer Expressive; informace aktuální podpoře operačních systémů, internetových prohlížečů a dalších aplikací.
 • Instalace, aktivace, aktualizace:
  Postup instalace; zkušební verze; odemykací kód; způsoby aktivace; podmínky aktivací jednouživatelské licence; Dolphin Interceptor a Dolphin Pen; postup aktualizace.
 • Spuštění a ukončení:
  Ruční spuštění; možnost automatického spouštění; ukončení; zpřístupnění přihlašovací obrazovky Windows.
 • Klávesnice:
  Rozlišování levých a pravých modifikačních kláves; Dolphin klávesa; rozložení kláves pro stolní a přenosné počítače; numerický blok v rozložení pro stolní počítače; skupiny kláves – pro ovládání zvětšení, odečítání atd; režim klávesové nápovědy; všechny klávesy a tlačítka braillských řádků konfigurovatelné.
 • Ovládací panel:
  Otevření a minimalizace Ovládacího panelu; minimalizace na úlohovou, nebo systémovou lištu; rozložení Ovládacího panelu – aplikační menu a čtyři karty; popis skupin aplikačního menu a popis karet; otevření samostatného menu; otevření nápovědy k aktuální aplikaci.
 • Zvětšení:
  Zapnutí a vypnutí zvětšení; nastavení velikosti z klávesnice, myší a z Ovládacího panelu; zlomkové úrovně zvětšení; možnost různého svislého a vodorovného zvětšení; vyhlazování zvětšeného obrazu.
 • Režimy zvětšení:
  Přepínání režimů; popis jednotlivých režimů; přizpůsobení okna pro zvětšení – ovládání z klávesnice i myší; fixní oblasti – účel, vytvoření, přizpůsobení, ovládání z klávesnice a z Ovládacího panelu.
 • Ruční pohyb zvětšeného obrazu:
  Posun a plynulý posun; skoky na různá místa; uložení polohy; režim celkového pohledu – použití a nastavení.
 • Sledování a další možnosti zvětšování:
  Co je sledování; nastavení sledování; rámec myši – okraje a proporcionální; další možnosti sledování – menu Vizuální -> Pokročilé.
 • Barevná schémata:
  Zapnutí a vypnutí barevného schématu; výběr z předdefinovaných schémat; úprava uživatelského schématu.
 • Zvýrazňování kurzorů:
  Zapnutí a vypnutí zvýrazňování; předdefinovaná schémata; uživatelské nastavení; jednotlivé typy kurzorů; možnosti vzhledu zvýraznění a situace, kdy se zvýrazňuje – v klidu, v pohybu atd.
 • Ukazatele myši:
  Jak otevřít nastavení ukazatelů myši; výběr šablony; individuální nastavení; vlastní velikost myši nezávislá na úrovni zvětšení.
 • Řádkové prohlížení, předčítací okno:
  Způsoby spuštění řádkového prohlížení; ovládání řádkového prohlížení; nastavení řádkového prohlížení; otevření předčítacího okna; ovládání a nastavení předčítacího okna; omezení řádkového prohlížení a předčítacího okna.
 • Základy hlasového výstupu:
  Zapnutí a vypnutí hlasového výstupu; nastavení rychlosti a hlasitosti; základní klávesy pro čtení informací z obrazovky.
 • Základní funkce pro práci s textem:
  Klávesy pro čtení různých úseků textu; čtení formátu textu; čtení označeného textu; funkce opakovaných stisků kláves pro čtení; specifické klávesy pro Word – pohyb po větách, čtení odstavce atd; odezva při psaní.
 • Plynulé čtení:
  Spuštění a ukončení plynulého čtení; pokročilé plynulé čtení; plynulé čtení po klepnutí.
 • Hlášení textových stylů:
  Nastavení automatického hlášení atributů textu; nezávislé nastavení hlášení pro různé oblasti a režimy; čtení interpunkce, čísel a formátování.

 • Výřečnost:
  Automatická hlasová odezva při pohybu v prostředí aplikace; přepínání předdefinovaných schémat výřečnosti; podrobná editace schémat.
 • Hlasová odezva myši, odezva klávesnice:
  Zapnutí a vypnutí hlasové odezvy myši; nastavení odezvy klávesnice.
 • Systémový kurzor versus Dolphin kurzor:
  Co je systémový kurzor a co Dolphin kurzor; přepínání mezi systémovým a Dolphin kurzorem; pohyb Dolphin kurzorem; přitažení Dolphin kurzoru k myši; simulace myši pomocí Dolphin kurzoru.
 • Automatický Dolphin kurzor:
  Specifika automatického Dolphin kurzoru; kde se používá Dolphin kurzor; zapnutí a vypnutí automatického Dolphin kurzoru; základní pohyb automatickým Dolphin kurzorem.
 • Pohyb na webu:
  Rychlé navigační klávesy; ruční a automatický formulářový režim; pohyb v tabulkách; vyhledávač položek – seznamy prvků; funkce Najít v DK.
 • Microsoft Word:
  Automatické čtení při úpravách formátování; rekapitulace kláves pro ruční přečtení formátu; vyhledávač položek; klávesy pro rychlý pohyb v dokumentu.
 • Microsoft Excel:
  Upozornění na vliv použitého schématu výřečnosti; vyhledávač položek; klávesa pro čtení souřadnic; jak řešit konflikty kláves.
 • Knihovna:
  Funkce Skenovat a číst – ze souboru, ze skeneru; čtečka textů v SuperNově; čtení grafických PDF dokumentů přímo z Adobe Readeru; přístup k online knihovnám; omezení podpory KDD; RSS, rádia a podcasty.
 • Konfigurace:
  Vytváření a přiřazování specifických konfigurací pro určité aplikace; export a import celého uživatelského nastavení.
 • Obecné volby:
  Nastavení spouštění, Ovládacího panelu a ovládacích kláves;
 • Syntetizéry a braillské řádky:
  Přepínání dostupných syntetizérů; přepínání SAPI syntetizérů a SAPI hlasů; přepínání braillských řádků; dialog Nastavení SAMa – konfigurace ovladačů syntetizérů a braillských řádků.

Obsah kurzu je orientační, lze jej upravit dle individuálních potřeb účastníků. Lze se třeba podrobněji zaměřit na práci v určitých aplikacích či probrat podrobněji možnosti braillského výstupu apod.