ZoomText pro lektory

Školení je určeno počítačovým lektorům TyfloCenter a dalším odborným pracovníkům organizací, které poskytují služby zrakově postiženým klientům. Účastníci se podrobně seznámí s obsluhou a konfigurací zvětšovacího programu ZoomText v nejnovější verzi tak, aby byli schopni s tímto speciálním softwarem vyučovat zrakově postižené klienty a poskytovat jim poradenství a základní technickou podporu.

Výuka probíhá na pracovištích účastníků s jejich technikou, aby se se softwarem seznámili v prostředí, kde jej budou využívat. Každý účastník obdrží přehledný souhrn klávesových zkratek, které budou během kurzu probírány.

Požadavky na účastníky

Základní znalost způsobu práce zrakově postižených uživatelů v systému Windows, v aplikacích Microsoft Word a Excel a na webu.

Počet účastníků

Aby mohl být kurz intenzivní a zaměřený na praktickou práci se softwarem a aby bylo možné individuálně se věnovat jednotlivým účastníkům dle jejich potřeb a jejich aktuálních znalostí problematiky, je kurz omezen maximálně na 4 účastníky.

Délka kurzu

5 hodin čistého času výuky.

Cena kurzu

Odborným pracovníkům TyfloCenter a obdobných organizací je kurz nabízen ve spolupráci s autorizovaným distributorem ZoomTextu pro ČR, společností Spektra v. d. n..Spektra hradí dvě třetiny nákladů spojených s kurzem a zbývající spoluúčast TyfloCenter je následující:

 • 750 Kč do 2 účastníků.
 • 917 Kč pro 3 účastníky.
 • 1 083 Kč pro 4 účastníky.

Obsah kurzu

 • Základní informace o softwaru:
  Popis rozdílů mezi variantami Zvětšovač, Zvětšovač/Odečítač a Fusion; aktuální verze; podmínky bezplatných aktualizací a placených upgradů; SMA; ZoomText na USB flash disku; kompatibilita se syntetizéry a braillskými řádky; dodávané hlasy Vocalizer Expressive; informace aktuální podpoře operačních systémů, internetových prohlížečů a dalších aplikací.
 • Instalace, aktivace, aktualizace:
  Postup instalace; zkušební verze; způsoby aktivace; podmínky aktivací jednouživatelské licence; vracení aktivací; používání ZoomTextu z USB flash disku; postup aktualizace.
 • Spuštění a ukončení:
  Ruční spuštění; možnost automatického spouštění; ukončení; zpřístupnění přihlašovací obrazovky Windows.
 • Klávesnice:
  Skupiny kláves– nástroje Zvětšovače, nástroje Odečítače, čtecí klávesy atd; CapsLock jako další modifikační klávesa; propuštění klávesové zkratky; všechny klávesy konfigurovatelné.
 • Aktivace/deaktivace, okno ZoomTextu:
  Aktivace a deaktivace ZoomTextu; otevření okna ZoomTextu při aktivním i neaktivním ZT; minimalizace na úlohovou, nebo systémovou lištu; rozložení okna – aplikační menu a tři karty; popis skupin aplikačního menu a popis karet.
 • Zvětšení, ruční pohyb zvětšeného obrazu:
  Nastavení velikosti z klávesnice, myší a z okna ZT; zlomkové úrovně zvětšení; nástroj Hledáček a jeho ovládání myší a z klávesnice; klávesy pro posun po obrazovce; skoky k okrajům obrazovky; uložení a obnovení pozice.
 • Zoom okna:
  Přepínání Zoom oken; popis jednotlivých typů Zoom oken; úprava Zoom okna; zmrazené okno – jeho účel, vytvoření, přizpůsobení.
 • Nástroje zvýraznění barev, myši, textového kurzoru a fokusu:
  Zapnutí a vypnutí jednotlivých nástrojů klávesovými zkratkami a z okna ZT; výběr zvýraznění dle předdefinované šablony.
 • Možnosti vlastního nastavení jednotlivých nástrojů zvýraznění:
  Barvy – popis jednotlivých efektů, posuvníky pro jas a kontrast; myš – velikost, barva, orámování, zvýraznění jen v klidu, v pohybu, při stisku klávesy; kurzor, fokus – způsob, barva, zvýraznění v klidu, v pohybu, při stisku klávesy; KARTA Písmo – xFont a vyhlazování, vyřazené aplikace a tučný text.
 • Nástroje vyhledávání:
  Vyhledávání na ploše – obdoba vyhledávání přes Start menu; vyhledávání textu – hledá text aktuálně zobrazený v aktivním okně; webový průzkumník – komplexnější nástroj (ukáže se dále).
 • Nastavení pohybu zvětšeného obrazu:
  Sledování – možné zapnout pro různé typy objektů; zarovnávání – nastavení pohybu kurzoru uvnitř Zoom okna, nastavitelné zvlášť pro myš, textový kurzor a fokus; pohyb myši – možno nastavit jen svislý či vodorovný pohyb při podržení Shiftu a další volby; hladké rolování.
 • Základy hlasového výstupu:
  Zapnutí a vypnutí hlasového výstupu; výběr hlasu; nastavení rychlosti, výšky a hlasitosti; možnost nastavení čtení velkých písmen, čísel, interpunkce atd.
 • Možnosti hlasové odezvy:
  Odezva při psaní; odezva na různé druhy kláves; možnosti odezvy myši; výmluvnost.
 • AppReader a DocReader:
  Rozdíly mezi AppReaderem a DocReaderem; AppReader – ovládání z klávesnice a myší, spuštění AppReaderu od pozice myši; DocReader – ovládání, režimy titulků a telegrafu, další možnosti.
 • Nástroj Řekni To, oblasti čtení:
  Využití a ovládání nástroje Řekni To; účel oblastí čtení.
 • Důležité klávesy pro čtení informací z obrazovky:
  Klávesy pro čtení času, aktuální položky, titulku okna, celého okna, označeného textu a další; klávesy pro čtení různých úseků textu.
 • Webový průzkumník:
  Otevření webového průzkumníka; vyhledání textu na stránce; pohyb po prvcích klávesami Ctrl + Shift + šipky; klávesy pro přímý pohyb po prvcích určitého typu; další možnosti na panelu Webového průzkumníku.
 • Karta Nástroje:
  Kamera – možnosti, klávesové zkratky pro ovládání, nastavení; Záznamník – možnosti, omezení; Čtení na pozadí – čtení označeného textu, čtení schránky, klávesy pro ovládání, panel Čtení na pozadí; ImageReader – OCR funkce, je nutná externí aplikace.
 • Další nastavení:
  Volby dialogu Možnosti na kartě Program (menu Nastavení – Program); nastavení rychlých kombinací.
 • Konfigurace:
  Možnost uložení více konfigurací; implicitní konfigurace; vytvoření konfigurace pro určitou aplikaci; správa konfigurací pro aplikace.
 • Menu Nápověda:
  Správa aktivací; ruční vyhledání aktualizace; dialog O programu; přístup k nápovědě ZoomTextu.

Obsah kurzu je orientační, lze jej upravit dle individuálních potřeb účastníků.